Här kommer vi snart att visa vilka föreläsningar som kommer att hållas